Công văn số 2392/TCT-CS ngày 01/6/2016 về việc xác định thời điểm áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TND

Công văn số 2392/TCT-CS ngày 01/6/2016 về việc xác định thời điểm áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TND

.


 

Trang chủ » Văn bản pháp luật » Công văn số 2392/TCT-CS ngày 01/6/2016 về việc xác định thời điểm áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TND

Cách xác định thời điểm áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TNDN theo công văn số 2392/TCT-CS ngày 01/6/2016

 - Khoản 5 Mục III Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Khoản 5 Điều 20 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

 “5. Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các kỳ tính thuế trước chuyển sang). Trường hợp, kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ dưới 12 tháng thì doanh nghiệp có quyền đăng ký với cơ quan thuế tính thời gian miễn thuế, giảm thuế ngay kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc tính từ kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian miễn giảm thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.”

 Vì vậy các doanh nghiệp trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013 có kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ dưới 12 tháng để hướng dẫn doanh nghiệp xác định thời điểm áp dụng thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012  của Bộ Tài chính nêu trên.

Copyright © 2017 by Nam Luật. All rights reserved.
Ðang online: 6 | Truy cập ngày: -24 | Tổng truy cập: 239956
hỗ trợ trực tuyến
Ms Phuong (028 ) 22537287
Ms Huong 0932 735 669
Ms Phuong 0915 998 489