Nam luật

Nam luật

Nam Luật


Các nhà quản lý có thể dành nhiều thời gian cho những dự án đầu tư mới, Quý doanh nghiệp không phải tìm kiếm, quản lý và thực hiện các chính sách cho nhân viên vì chúng tôi sẽ thay thế bộ máy kế toán tại chỗ để giúp doanh nghiệp thực hiện công tác kế toán với một chất lượng hoàn hảo nhất. Những giải pháp mà chúng tôi đưa ra: 

Thông tin công ty

  • 87/84/23 Nguyễn Sỹ Sách, P.15, Quận Tân Bình

  • Hotline tư vấn:

    0915 998 489 - 0932 735 669

  • namluat.vn@gmail.com

Trang chủ » Dịch vụ chúng tôi » bảng giá dịch vụ kế toán Nam Luật

 

 I./ PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY

- Thời gian hòan thành là 7 ngày, nếu công ty nhờ làm dịch vụ kế toán thì miễn phí thành lập

- Giá trọn gói: 1.200.000 đồng

- Giá chưa bao gồm thuế VAT

 

TT DỊCH VỤ GIÁ
1 Phí dịch vụ thành lập công ty 250.000 đồng
2 Lệ phí đăng ký kinh doanh 200.000 đồng
3 Lệ phí khắc dấu tròn 450.000 đồng
4 Lệ phí đăng cổng thông tin quốc gia 300.000 đồng

 

II./ PHÍ DỊCH VỤ VỀ THỦ TỤC THUẾ 

 

STT DỊCH VU PHÍ TỐI THIỄU PHÍ TỐI ĐA
1  Dịch vụ khai thuế ban đầu 400.000 đồng/công ty  
2 Thực hiện thủ tục mua hóa đơn 500.000 đồng/công ty  
3  Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN (không phát sinh hóa đơn) 2.000.000 đồng/công ty  
4  Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 200.000 đồng/người 1.000.000 đồng/người
5 Dịch vụ đặt in hóa đơn  và thông báo phát hành hoá đơn 500.000 đồng/công ty

 

III./ PHÍ DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ - DỊCH VỤ KẾ TOÁN

 

TT SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ NGÀNH DỊCH VỤ NGÀNH THƯƠNG MẠI NGÀNH XÂY DỰNG NGÀNH SẢN XUẤT
1 Không phát sinh 500.000 đồng/tháng 500.000 đồng/tháng 500.000 đồng/tháng 500.000 đồng/tháng
2 Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng 1.200.000 đồng/tháng 1.500.000 đồng/tháng 1.500.000 đồng/tháng 1.800.000 đồng/tháng
3 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 1.800.000 đồng/tháng 2.000.000 đồng/tháng 2.000.000 đồng/tháng 2.500.000 đồng/tháng
4 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 2.500.000 đồng/tháng 3.000.000 đồng/tháng 3.000.000 đồng/tháng 3.500.000 đồng/tháng
5 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 3.000.000 đồng/tháng 3.500.000 đồng/tháng 3.500.000 đồng/tháng 4.000.000 đồng/tháng
6 Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng 3.500.000 đồng/tháng 4.000.000 đồng/tháng 4.000.000 đồng/tháng 4.500.000 đồng/tháng
7 Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 4.000.000 đồng/tháng 4.500.000 đồng/tháng 4.500.000 đồng/tháng 5.000.000 đồng/tháng
8 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 5.000.000 đồng/tháng 5.500.000 đồng/tháng 5.500.000 đồng/tháng 6.500.000 đồng/tháng
9 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 6.000.000 đồng/tháng 6.500.000 đồng/tháng 6.500.000 đồng/tháng 7.500.000 đồng/tháng
10 Trên 200 chứng từ/tháng 7.000.000 đồng/tháng 8.000.000 đồng/tháng 8.000.000 đồng/tháng 10.000.000 đồng/tháng

 

IV./ PHÍ DỊCH VỤ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

Nội dung dịch vụ lao động tiền lương gồm:

1. Tính lương nhân viên hàng tháng.
2. Tính thuế TNCN hàng tháng.
3. Tính tiền BHXH, BHYT khấu trừ vào lương nhân viên.
4. Tính tiền BHXH, BHYT tính vào chi phí công ty.
5. Lập bảng thanh toán tiền lương.
6. Báo tăng, giảm lao động cho cơ quan nhà nước theo quy định.
7. Lập ủy nhiệm chi thanh toán lương, thuế TNCN,  BHXH, BHYT, BHTN.

Bảng phí thực hiện dịch vụ lao động tiền lương tại công ty đại lý thuế Quang Huy như sau:

 

SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN PHÍ DỊCH VỤ/THÁNG
Làm hồ sơ BHXH ban đầu 2.000.000 đ/công ty
Làm công việc hàng tháng   
< 10 người 1.500.000 đồng/tháng
10≤  người <20 2.500.000 đồng/tháng
≥20 người 3.500.0000 đồng/tháng

 

 

V./ PHÍ DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY

Phí dịch vụ giải thể công ty : tối thiểu 3.000.000 đồng/hồ sơ. Tùy thuộc vào hồ sơ của công ty để thương lượng

 Nếu đã có thông báo khóa mã số thuế (hoàn thành nghĩa vụ thuế) của Cơ quan thuế thì phí dịch vụ giải thể là 1.000.000 đồng.

Các công việc sau sẽ tính phí riêng (đối với trường hợp phức tạp, phát sinh hóa đơn chứng từ  nhiều)

-     Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế.

-     Kiểm tra, soát xét và hoàn thiện hồ sơ kế toán, hồ sơ quyết toán thuế;

-     Giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế.

* Mức phí trên sẽ được tính dựa trên ngành nghề kinh doanh, số lượng hóa đơn phát sinh hàng tháng,
doanh thu hàng tháng, số lượng lao động.

Copyright © 2017 by Nam Luật. All rights reserved.
Ðang online: 16 | Truy cập ngày: 24 | Tổng truy cập: 3584
hỗ trợ trực tuyến
Ms Huong 0932 735 669
Ms Phuong 0915 998 489