CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

.


 

Trang chủ » Dịch vụ » Công ty TNHH một thành viên

Thành lập công ty TNHH một thành viên

 

      Được coi là loại hình doanh nghiệp chỉ cần duy nhất một thành viên hoặc từ một đến không quá 50 thành viên cùng nhau góp vốn thành lập để thực hiện kinh doanh của nhau và phải chịu trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ mà pháp luật nhà nước đưa ra.

 

                                                    

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 loại:

      - Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

      - Công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên trở lên

Lưu ý : không vượt quá năm mươi thành viên

      Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác .Loại hình này không được phát hành cổ phần.

 

Ưu điểm của loại hình công ty TNHH:

      - Cơ cấu tổ chức đơn giản phù hợp với công ty mới khởi nghiệp

      -Số lượng thành viên không quá nhiều, dễ dàng quản lí, trách sự tham gia của thành viên không quen biết.

      - Chuyển nhượng vốn dễ dàng thông qua giấy tờ kê khai thuế thu nhập của cá nhân chuyển nhượng vốn

      - Chịu trách nhiệm về khác nợ, tài sản và các nghĩa vụ khác.

 

Khuyết điểm của loại hình công ty TNHH:

      - Khả năng huy động vốn của công ty TNHH kém hơn so với công ty cổ phần do chỉ được phát hành trái phiếu để gọi vốn vay mà không được phát hành cổ phần và tham gia thị trường chứng khoáng.

 

 

Một chú ý với loại hình công ty TNHH:

1. Với công ty TNNH một thành viên:

      - Khả năng huy động vốn của công ty TNHH kém hơn so với công ty cổ phần

      - không được quyền phát hành cổ phần

      - chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ

      - Vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

      - Trường hợp không góp đủ vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng kí công ty , chủ sở hữu phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày.         

 

2. Với công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

      - Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp

      - Không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

     - Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.

      - Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ, số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ cho lần triệu tập thứ 2.

 

Nam Luật:

      + Hỗ trợ tư vấn soạn tất cả các hồ sơ thành lập doanh nghiệp. 

      + Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ và ký nhận giấy phép đăng ký kinh doanh. 

      + Đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia. 

      + Khắc dấu tròn doanh nghiệp. 

      + Thông báo phát hành mẫu dấu. 

      + Đặc biệt doanh nghiệp không phải tốn thời gian đi lên sở kế hoạch đợi chờ 

      + Chúng tôi sẽ thay mặt doanh nghiệp đi nhận kết quả và bàn giao lại cho khách hàng khi đã có giấy phép.

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------

 

VP1: 87  Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Q.Tân Bình,TP.HCM

VP2:  22   Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Hotline: 0915 998 489 - 0932 735 669

Email: namluat.vn@gmail.com

Website:giayphepdoanhnghiep.vn

Copyright © 2017 by Nam Luật. All rights reserved.
Ðang online: 3 | Truy cập ngày: -24 | Tổng truy cập: 239956
hỗ trợ trực tuyến
Ms Phuong (028 ) 22537287
Ms Huong 0932 735 669
Ms Phuong 0915 998 489